درباره ما


از مهم‌ترین موضوعاتی که انقلاب اسلامی ایران باید کارآمدی خود را در نظر و عمل نشان دهد، حوزه تعلیم و تربیت انسان است. بنابر منویات مقام معظم رهبری مدظله در مورد تعلیم و تربیت که فرمودند «مسئله اول در نظام ماست»، این ضرورت بر دغدغه¬مندان انقلاب اسلامی آشکار شده که افراد و گروه‌هایی در بدنه بخش‌های خصوصی و دولتی آموزش‌وپرورش باید حضور داشته باشند که با ایجاد نظام نظری و عملی مبتنی بر اسلام ناب، از یک‌سو با تربیت نسلی مؤمن، متخصص و انقلابی، آینده نظام اسلامی را تضمین کرده و زمینه تمدن نوین اسلامی را فراهم نمایند و از سویی دیگر، الگویی برای جبهه مستضعفین و مشتاقان حق و حقیقت در سراسر جهان باشند.

کانون رشد و آموزش مربی تراز انقلاب اسلامی (کرامت) از سال 1395 در این راستا تأسیس گردیده و در تلاش است تا والدین، معلمان و کنشگران تربیتی را به عنوان مربیانی برای تربیت نسل شایسته و فرزندانی با ایمان، متخصص و انقلابی رشد و ارتقاء دهد و در نیل به این هدف از قالب‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه‌ای و پشتیبانی تربیتی استفاده می‌نماید. همچنین این مرکز در تلاش است تا دستاوردهای خود را با جریان انقلابی تعلیم و تربیت به اشتراک گذارد تا هم از ظرفیت‌های آنان استفاده نماید و هم آورده‌های خود را برای یاری این جبهه تقدیم نماید. در این راستا تعاملات، همکاری‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی با نهادها، مؤسسات، مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های گوناگون اجرایی کرده است.

در ذیل به برخی از این مراکز اشاره می‌نماییم:
1. دانشگاه امام صادق علیه السلام
2. دانشگاه فرهنگیان
3. پژوهشگاه انقلاب اسلامی
4. شورای عالی انقالب فرهنگی
5. سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی وزارت اموزش و پرورش
6. سازمان دار القرآن الکریم
7. جهاد دانشگاهی
8. کانون مدارس اسلامی
9. انجمن مشاوره ایران
10. آستان قدس رضوی
11. قرارگاه پیشرفت و آبادانی
12. پردیس ادب
13. مؤسسه طلوع حق
14. بنیاد حکمت اسلامی صدرا
15. دانشگاه علمی و کاربردی محمد رسول الله صلی ا… علیه و آله