چرا دینمان را دوست نداریم- آخرین روزه کله گنجشکی

آخرین روزه کله گنجشکی


صدای گریه پسرک از آشپزخانه بلند شد، کمی صبر کردم تا به اتاق برسد. به پهنای صورت، اشک می‌ریخت! بغلش کردم؛ ولی هق‌هقش تمامی نداشت. پرسیدم: «چی شده؟» گفت: «حواسم نبود شیر خوردم». اشک‌هایش را پاک کردم و گفتم: «خب؟» با بغض ادامه داد: «می‌خواستم روزه کامل بگیرم». - لبخند زدم و تنگ‌تر بغلش کردم: «اشکالی نداره، خودت که می‌گی، حواست نبوده».- آخه بعدش فکر کردم روزه‌م باطله، یه رنگینک هم برداشتم خوردم. چند دقیقه‌ای گذشته است... پسرک آرام گرفته و حاضر نیست روزه کله‌گنجشکی بگیرد!

دینش را دوست نداشت
روزه کله‌گنجشکی برای تحمل بعضی سختی‌ها مثل نخوردن، تمرین خوبی بود؛ اما انگار از امروز دین پسرک فرق کرده،می‌خواهد بزرگ‌تر باشد. روزه نصفه را دوست ندارد. دین قبلی‌اش را نمی‌خواهد. روزه نصفه... دین نصفه... آدم نصفه...پر از سوال شدم: دین من چه دینی است؟ آیا دین‌ها با هم متفاوتند؟ 

دین همه زندگی است
همه ما از ابتدای تولد تا انتهای مرگ در حال پیمودن مسیری هستیم و دین خودمان را تولید می‌کنیم. این دین به تعداد آدم‌های روی زمین متفاوت است و اگر درست و دقیق نباشد منجر به ایرادهای بسیاری می‌شود. دین زندگی ماست؛ همه زندگی ما. دین‌داری افراد را نمی‌شود با برشی از زندگی و شکار یک لحظه دقیق سنجید. سجده طولانی، چادر، نماز اول وقت و... بخشی از دین ما هستند؛ نه همه ظاهر و باطن ما. دین حقیقی روش صحیح زندگی کردن را نشان می‌دهد و ما را به خدا می‌رساند.

دین فقط نماز و روزه نیست
برخی فقط مؤلفه‌ها و مناسک خاص مثل نماز، روزه، حجاب، هیئت،‌ انقلاب، ولایت فقیه و... را جزء دین می‌دانند و این‌ها را برجسته می‌کنند؛ اما دین محدود به بخشی از زندگی ما نیست و همه زندگی مان را شامل می‌شود. خوابیدن، خوردن، حرف زدن، تعامل با دیگران، ابراز عواطف، قرآن خواندن، همه بخش‌هایی از دین و زندگی ما هستند. قرآن و اهل بیت علیهم السلام می‌خواهند به ما بگویند: چطور این بخش‌ها را با هم ببینیم؟ و چطور زندگی کنیم؟

اهل مقایسه هستی؟
دین‌مان را با دین خدا مقایسه کنیم. خالق و رب ما برایمان چه هدفی را برگزیده؟ کدام دین را برای ما پسندیده؟ اگر به دلایل مختلف مانند غضب، خودبینی، شهوت و... دنبال هرچیز دیگری غیر از خدا هستیم، از مسیر دین منحرف شده‌ایم و شاید بت‌پرست! برای خدایی شدن و انسان شدن باید متصل به راه و حقیقت باشیم. نماز و روزه ما، نشست و برخاست ما و همه ظواهر گفتار و رفتارمان اگر متصل به هوای نفس باشد یعنی پیوندی با حقیقت نداریم.

آخرین روزه کله‌گنجشکی
ماه رمضا‌ن‌های بسیاری بر من گذشته، نمی‌دانم چقدر دینم کودکانه است؟ قرآن کجای زندگی‌ام قرار دارد؟ چه اندازه به ندیدن نشانه‌های هستی، عادت کردم؟ مثل چه کسانی زندگی می‌کنم و تلاش می‌کنم شبیه چه افرادی باشم؟ روزه‌هایم اگر فقط نخوردن و نیاشامیدن باشد، هنوز هم کله‌گنجشکی روزه می‌گیرم!


 

نگارنده سرکار حانم صالحی پژوهشگر کانون رشد و آموزش مربی تراز انقلاب اسلامی